TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY +421 905 544 638
sk en
sk en

Reklamačný poriadok pre firmy

Ing. Turner Peter – CONTACT, prevádzka: Hradná 3, Komárno
IČO: 14071100
IČ DPH: SK1020365786
www.usarmy.sk1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na prípady, kedy bol tovar zakúpený od firmy Ing. Turner Peter – Contact, Komárno, IČO: 14071100 (ďalej len predávajúci) kupujúcim, ktorý je právnickou osobou, fyzickou osobou - podnikateľom (vo svojej objednávke uviedol identifikačné údaje pre firmy - IČO, DIČ, IČ DPH atď.) - (ďalej ako kupujúci) a nepovažuje sa za spotrebiteľa, - a na obchodno - právne vzťahy v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
2. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim  upravuje  Obchodný zákonník.
3. Pre tento Reklamačný poriadok sa kupujúcim rozumie osoba, ktorá je právnickou osobou, fyzickou osobou - podnikateľom zapísaným v ŽR, OR a/alebo vo svojej objednávke uviedol identifikačné údaje pre podnikateľské subjekty - IČO, DIČ, IČ DPH, atď. a tiež subjekty verejného práva - napr. štátny orgán, obec, atď. a táto osoba sa nepovažuje za spotrebiteľa.
4. Predávajúci nepostupuje podľa ustanovení Zákona na ochranu spotrebiteľa, ak kupujúci nie je považovaný za spotrebiteľa. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
5. Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a umožnia tovar prevziať a užívať ako aj umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo.
6. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva, resp. ako je uvedené na stránke www.usarmy.sk v popise jednotlivých druhov tovarov a je povinný ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom.
7. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
8. Podstatné porušenie kúpnej zmluvy  sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
9. Tento Reklamačný poriadok môže byť priebežne aktualizovaný alebo menený predávajúcim, najmä v súvislosti so zmenou legislatívnych predpisov SR.
10. V prípade, že kupujúci zistí, že zásielka, resp. obal zásielky, v ktorom mu bol objednaný tovar zaslaný, je poškodená, odporúčame spísať s prepravnou spoločnosťou, ktorou mu je zásielka doručená, „Škodový protokol“ a  informovať predávajúceho o stave zásielky v prípade, že zásielka nie je kompletná alebo je poškodená. Túto skutočnosť však je potrebné uviesť v „Škodovom protokole“. Kupujúci však môže na základe zistenia, že obal zásielky je poškodený, túto od prepravnej spoločnosti neprevziať a napísať túto skutočnosť do „Škodového protokolu“.
11. Na nákup použitého tovaru sa vzťahujú osobitné pravidlá. 

Táto webová stránka používa cookies. Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.